* for english, scroll down

 


Hallo,

 

wie ik ben en wat ik doe vind u hier.

mijn naam is zoals u al gezien had Marjo Bogers.

ik ben 49 jaar oud en gelukkig getrouwd.

ik ben vader van 3 kinderen, 2 jongens en een meisje.

Sinds 2018 speel ik darts.

 

Ik ben begonnen met spelen in competitie verband in de 2e divisie.

van hieruit is ons team gepromoveerd naar de 1e divisie.

In het begin gooide ik mee op kleine toernooien en rankings.

in en op deze toernooien en rankings heb ik een aantal mooie resultaten behaald waaronder 1e, 2e en/of 3e plaatsen.

In de loop van de jaren heb ik ook deelgenomen aan de wat grotere toernooien waaronder 

Dutch open darts,

Hawai dartsfestival in Kalkar Duitsland,

Open Antwerpen,

Open België

en laatst nog Open Sevenum.

Al deze toernooien met een deelnemersaantal van 128 of meer spelers.

ook hier mooie resultaten behaald.

 

Echter is sinds de corona pandemie en door het uitvallen van veel toernooien en de lage continuiteit van gooien het niveau wat gedaald.

 

sinds de toernooien weer plaats zijn gaan vinden begint het niveau weer terug te komen (met pieken en dalen) maar ben op de goede weg naar boven😉

 

op deze pagina zal ik van de toernooien die ik speel een verslag plaatsen met de uitslagen.

 

voor aankomend jaar heb ik nog een aantal toernooien staan waaronder de Dutch Open Darts.

hier ga ik het koppel toernooi en het single toernooi gooien.

 

1 van mijn toekomstige doelen is om eens te mogen deelnemen aan Qschool

echter moet men hier wel de financiën voor hebben of eventuele sponsors....

 

mocht u na het lezen van dit verhaal denken......ik wil hier meer van weten of denken....hier kan of wil ik in investeren, schroom dan niet om contact op te nemen zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst.

 

verder dank ik u voor het lezen van mijn verhaal en wens ik u sportieve groeten😉.

 

Marjo Bogers.


* Hello,

 

Who i am and what i do can be found here. 

My name is as you have already seen Marjo Bogers. 

i am 49 years old and happily married. 

I am a father of 3 children, 2 boys and a girl.                                                                                                                                 

 

I have been playing darts since 2018.                                                                                                                                               

I started playing competitively in the 2nd division. from here our team has been promoted to the 1st division 

In the beginning I competed in small tournaments and rankings. 

In and on these tournaments and rankings I have achieved some great results including 1st, 2nd and/or 3rd places. 

Over the years I have also participated in the larger tournaments, including 

Dutch open darts, 

Hawaii darts festival in Kalkar Germany, 

Open Antwerp, 

Open Belgium

and most recently Open Sevenum. 

All these tournaments with an entry number of 128 or more players. good results here too. 

 

However, since the corona pandemic and due to the cancellation of many tournaments and the low continuity of throwing, the level has dropped somewhat. 

 

SInce the tournaments started taking place again the level is starting to come back (with peaks and valleys) but I'm on the right way up 😉 

 

On this page I will post a report of the tournaments I play with the results. for next year 

 

I still have a number of tournaments, including the Dutch Open Darts.

Here I am going to throw the pairs tournament and the singles tournament.

 

One of my future goals is to be able to participate in Qschool

however one must have the finances for this or possible sponsors .... 

 

So if you think after reading this story ...... 

I want to know or think more about this .... 

 

I can or want to invest in this, do not hesitate to contact me so that we can look together at the possibilities for the future. 

 

I also thank you for reading my story and I wish you sporty greetings 😉. 

 

Marjo Bogers.