Nederlands

* For English scroll down

via onderstaande knoppen kunt u een keuze maken voor de duur dat u mij wilt sponsoren.

bij de keuze 1 of 2 toernooien zal uw naam vermeld worden in de verslagen en op de pagina sponsors,

 

indien u ervoor kiest mij een half jaar of heel jaar te sponsoren dan verzoek ik u een sticker (geschikt voor op kleding) aan te leveren van uw naam of bedrijf die ik op mijn shirt zal dragen en krijgt u een vermelding in alle verslagen en op de pagina sponsors.


English, 

 

via the buttons below you can make a choice for the duration that you want to sponsor me.

if you choose 1 or 2 tournaments, your name will be mentioned in the reports and on the page sponsors,

 

if you choose to sponsor me for half a year or a whole year, I request that you provide a sticker (suitable for clothing) of your name or company that i should ware on my shirt and you will be mentioned in all reports and on the sponsors page.

 

Voor een donatie kunt u ook onderstaande QR code scannen/ For your donation you can also scan QR code below.....