Sponsor voor half jaar/half year

Hiermee sponsort u mij voor de duur van 6 maanden voor een bedrag van 50 euro. ( zelf te kiezen periode )

hiermee krijgt u een vermelding op mijn website op de pagina sponsors, dit eventueel met foto, bedrijfslogo, bedrijfsnaam of een link naar uw bedrijf.

Tevens zal er een sticker op mijn shirt gedragen worden met uw Naam of bedrijfslogo gedurende de toernooien van betreffende toernooien.

-------------------------------------------------------

With this you sponsor me for a period of 6 months for an amount of 50 euros. (choose period yourself)

this will give you a mention on my website on the sponsors page, possibly with a photo, company logo, company name or a link to your company.

A sticker will also be worn on my shirt with your Name or company logo during the tournaments of the relevant tournaments.